Hur din kroppsbild påverkar dig

Kroppsbild attackerar vanligtvis ditt självförtroende och självkänsla. För att vara riktigt nöjd med ditt liv, se till att projicera en positiv kroppsbild. Här är hur.