En översikt över socialterapi: historia och applikationer

Socialterapi definieras avWikipediasom 'ett grupporienterat tillvägagångssätt' som avser 'gruppen snarare än individer, som den grundläggande utvecklingsenheten.' I ett nötskal utvecklades denna typ av terapi för att hjälpa individer att förbättra sina sociala funktioner och interaktioner med andra människor.Källa: rawpixel.comGranska historien om socialterapi

Denna specifika terapisektor har sitt ursprung på 1970-talet som ett resultat av psykoterapeut Fred Newmans arbete och resultat. Medan de tidigare dagarna av socialterapi till stor del fokuserade på individens inre, involverar dagens version av denna behandling till stor del individen och hur de kan fungera i olika sociala miljöer.

Hur används socialterapi idag?

I vår tid handlar socialterapi till stor del om hur individer påverkas av sin miljö, andra människor och olika sociala miljöer. Det är viktigt att notera att socialterapi skiljer sig mycket från sociologi; medan sociologi avser samhället och grupper av människor som helhet, fokuserar socialterapi på hur människor påverkas av olika delar av och interaktioner med samhället.orsakar stress sår

Mål för socialterapi

Det ultimata målet med socialterapi är att hjälpa patienter att lyckas fungera i vardagen. Detta inkluderar, men är inte nödvändigtvis begränsat till, arbetsplatsen, sociala miljöer, interpersonella relationer etc. I många fall kan patienter som söker socialterapi hantera olika frågor som påverkar deras förmåga att trivas i olika sociala miljöer. Ett exempel på frågorna i fråga inkluderar, men är inte alltid ömsesidigt uteslutande för, skilsmässa, förlorad anställning, psykisk hälsa, död för en nära och kära etc.

För att hjälpa patienter via socialterapi måste specialister först lära känna dem. Det är här terapeuten lär känna de behov, situationer, förhoppningar och dynamik som finns i deras patienters liv. Baserat på de upptäckter som görs från patientens liv kan socialterapeuten sedan bestämma vilken väg som ska tas för rehabilitering. Naturligtvis varierar de bästa lösningarna från patient till patient och beror på en mängd olika faktorer. Vad som fungerar för en patient kanske inte fungerar för en annan.

delning

Lösningar associerade med socialterapi

På grund av det stora utbudet av patienter, problem och olika anledningar till varför man kan lida i en social miljö, finns det en mängd olika lösningar som är förknippade med socialterapi. Det är viktigt att notera att lösningar kommer efter att socialterapeuten har lärt känna klienten och de problem som de står inför.Kognitiv beteendeterapi (CBT) är en av de vanligaste lösningarna som används inom socialterapi. Enkelt uttryckt fokuserar CBT på de tankar och beteenden som orsakar eller bidrar till de problem som drabbade kunder har att göra med. De tidigare erfarenheter som individer har kan enkelt ha bestående effekter på deras nuvarande upplevelser och hur de kan fungera i världen omkring dem.

Om CBT visar sig lyckas kommer socialterapeuten att kunna vägleda patienten i förändrade oproduktiva tankar och beteendemönster. Denna behandlingsmetod inom socialterapi kan fungera om patienten är öppen för förändring, mottaglig för feedback och villig att öppna upp för sin terapeut. Medan socialterapi är en bra behandlingsform, beror de resultat som patienterna upplever av denna behandling till stor del på dem.

Socialterapi i olika inställningar

Många människor inser inte detta, men socialterapi är inte nödvändigtvis begränsad till en-mot-en-sessioner eller de frågor som individer har i olika sociala miljöer. Socialterapi kan också användas i näringslivet när olika företag eller organisationer som vill upptäcka hur man får konsumenter att köpa sina produkter eller tjänster. I många fall kommer dessa företag att anställa individer som har gått igenom ordentlig utbildning för att bli socialterapeuter.Källa: rawpixel.com

I samhället studeras och används socialterapi ofta som ett verktyg för att fixa olika befintliga problem. Kritiska teman för att komma fram till rätta lösningar inkluderar att studera vanliga mönster, handlingar och procedurer för olika individer och grupper. Denna speciella gren av socialterapi kan utöva inflytande inom marknadsföring, skolor och till och med regering.

Fördelar med socialterapi

I dagens värld finns det enorma fördelar med socialterapi. Vi lever i ett samhälle där relationer, interaktioner med andra människor och förmågan att fungera på ett produktivt sätt spelar roll. På samma sätt påverkar förståelsen av mänskligt beteende och de motiverande faktorerna bakom dessa beteenden hur samhället kan prestera.

Förbättring av mental hälsaFörbättringen av mental hälsa är en av de centrala fördelarna med socialterapi. I våra dagar står människor inför alla slags hinder, strider och svårigheter. Med tiden kan dessa saker påverka en persons mentala hälsa, självkänsla och en mängd andra interna funktioner. Socialterapi är oerhört fördelaktigt i detta avseende eftersom det gör att människor kan förbättra sig själva. Som tidigare nämnts är kognitiv beteendeterapi en fantastisk behandlingsform som ofta används för patienter som har psykiska problem.

välj någon

Stresshantering

Effekten som stress har på olika individer är ingen hemlighet. Det finns otaliga situationer eller faktorer som kan utlösa stress. Familjedrama, ekonomiska problem, äktenskapsspänningar, förlust av nära och kära eller andra upprörande händelser i livet kan vara mycket stressande. För att göra saken ännu värre kan den stressen rippa ut i andra områden i livet och påverka så många heliga områden.

Stress orsakas vanligtvis av omständigheter som gör att någon känner sig obekväm, hjälplös, rädd och allt ovan. Många stressade människor tillgriper ohälsosamma hanteringsmekanismer för att hantera sina känslor. Detta är så ohälsosamt och kommer bara att förvärra en dålig situation. Men socialterapi kan verkligen spela en roll för att hjälpa människor att förstå sig själva och göra förändringar i sina liv som kan eliminera stress.

Tillhandahållande av diagnoser

algoritmpsykologi

Socialterapi är verkligen värdefullt eftersom det gäller diagnoser för vissa psykiska problem eller störningar. Många människor kan drabbas av psykiska störningar och vet inte det. Socialterapi har funnits tillräckligt länge för att kunna märka varningstecken och symtom som är förknippade med vissa problem. Faktum är att problem som en individ upplever i sitt liv kan vara knutna till en psykisk sjukdom. Att få lämplig hjälp och behandling är avgörande i denna situation.

Om du eller någon du känner har en psykisk sjukdom är det absolut inget att skämmas för. Många stora socialterapeuter kan inte bara tillhandahålla rätt diagnoser utan också hjälpa individer med dessa problem att leva normala och produktiva liv. Av någon anledning finns det en vanlig missuppfattning att en psykisk störningsdiagnos innebär att någon inte kan få ett bra liv. Det finns så många fall där det helt enkelt inte är korrekt.

Fantastiska klangbrädor

Att arbeta med en socialterapeut kan ge en fantastisk ljudplatta för någon som kanske har få andra att vända sig till. Livet kan kasta alla slags kurvbollar i vår riktning, men att ha någon att lita på och vara där för dig kan göra hela skillnaden i världen. Människor var inte avsedda att vara ensamma och isolerade. Vi är alla i det här tillsammans och oavsett vem vi är eller vad vi kanske har att göra med, är det mycket viktigt att ha en bra klangbräda när situationer kräver det.

Det är viktigt att notera att det att ha någon att prata med och lita på fungerar som en universell fördel med terapi. Det finns så många olika typer av behandlingar och sätt att man kan genomgå terapi på, men en klangbräda är en av de grundläggande, men ändå väsentliga uppgångarna. Om det inte är av någon annan anledning är det giltigt och förståeligt att arbeta med en socialterapeut för att ha en ljudplatta.

Källa: rawpixel.com

definiera utbrändhet

I avslutning

Socialterapi har spelat en enorm roll i vårt samhälle och fortsätter att göra det. Att förstå historien och tillämpningarna av socialterapi är bara fördelaktigt för att fortsätta att maximera dess effekter inom den moderna världen. Vi lever i en värld som är i ständig förändring och tjänster från psykiatriska specialister, som socialterapeuter, gör skillnad för så många liv.

Om du är intresserad av att arbeta med en terapeut av något slag, har du verkligen kommit till rätt ställe. Här på BetterHelp har vi ett fantastiskt team av professionella i världsklass som är mer än glada över att lära känna dig och vara till tjänst för dig.

Oavsett vem du är, var du kommer ifrån eller hur din situation kan vara, förtjänar alla att få hjälp när det behövs. Ingen ska någonsin känna att de är utan någon att vända sig till. Det bästa med terapin som helhet är att den kan vara en fantastisk guide för alla som vill acceptera den.

Du kan komma igång med BetterHelp när som helst var som helst genom att klicka här.