Hur man ska hantera förhållande ångest

Relationer kräver hårt arbete. Varje förhållande, romantiskt eller inte, kräver en balans mellan olika slags, där båda parter lyssnar på varandras behov och respekterar varandras gränser. Även om detta gäller alla förhållanden är det att ge och ta respekt av särskilt värde närdejting med ångest.Källa: rawpixel.comDating med ångest kan betyda många saker. Ångest inom ett förhållande kan manifestera sig som svårigheter att fråga efter vad du vill, eller en rädsla för att vara kvar, eller kan vara mycket bredare, med en patient som upplever faktisk ångest för att vara i ett förhållande. Det kan till och med vara inblandat i sociala svårigheter, som i fallet med att upplevasocial ångest och dejtingtrots dessa symtom.

Ångest och relationer: En översiktÅngest kan påverka relationer på en handfull sätt. Social ångest kännetecknas av rädsla eller obehag som upplevs i sociala situationer. För vissa ser det ut som extremt blyg eller blygsamt beteende, följt av svårigheter att prata eller dela. För andra kan social ångest manifestera sig i eremitliknande beteende, där den drabbade undviker vänskap, folkmassor eller andra människor som helhet för att avvärja symtomen på deras störning. Social ångest har olika svårighetsgrad och kan se väldigt annorlunda ut för alla.

Ångest kan också se utdating ångest; sociala situationer undviks inte nödvändigtvis, men romantiska relationer och alla deras förvirringar är det. Utsikterna till romantik kan skapa oroliga känslor, vilket kan leda till att romantik undviks, eller att vara i ett romantiskt förhållande kan visa sig vara alltför stimulerande och skrämmande för att en person ska kunna bilda varaktiga anknytningar. Den exakta mekanismen för denna typ av ångest kan skilja sig åt. I vissa fall skapar en rädsla för övergivande ångestkänslor inom ett dejtingsförhållande, och i andra är rädslan för att förlora frihet eller autonomi grundorsaken.

Slutligen kan ångest inom dejting vara från en allmän ångeststörning och den inverkan som en viss diagnos har på ett dejtingsförhållande. Eftersom olika typer av humörsjukdomar orsakar olika hinder och utmaningar kan det vara svårt att träffa någon med någon typ av ångestsjukdom och det kommer att kräva tålamod och förståelse hos både den drabbade och deras partner. Allmän ångestsyndrom dyker upp i många olika områden, och inga två individer med just detta tillstånd är lika. Även två personer med allmän ångest inom ett förhållande kanske inte helt förstår varandras behov och bekymmer.Källa: rawpixel.com

Dating någon med ångest

Närdejta någon med ångest, det kan finnas flera saker att notera och tänka på. Ångest manifesterar sig annorlunda hos alla, men kommer troligen att spela in någon gång inom ett förhållande. Panikstörningar kan till exempel innebära att planer måste avbrytas i sista minuten på grund av en panikattack. Social ångest kan innebära att det tar längre tid att träffa vänner, bekanta eller familjemedlemmar i ett seriöst förhållande. Allmänna ångeststörningar kan kräva tålamod och lugn inför din partner som behöver lugn och stöd för uppgifter eller situationer som ursprungligen kanske inte verkar problematiska eller svåra för någon utan störningar.Även om det kan vara svårt är det inte definitivt negativt att träffa någon med en ångeststörning. män och kvinnor som lider av dessa tillstånd är ofta djupt emotionella individer och kan erbjuda mycket i vägen för kärlek, tillgivenhet, stöd och medkänsla. En störning är inte oförmågan att känna djupt eller uppleva medkänsla, det är svårigheten att bearbeta vardagliga upplevelser som andra kan finna vardagliga eller obetydliga.

Att hantera förhållande ångest: Partner med ångest

Att hantera relationer ångest beror på vilken del av paret du är. Någon som upplever ångest kommer att svara och reagera annorlunda än den partner som bevittnar ångest. För att hantera att vara den partner som har ångest är det första potentiella steget att söka kvalificerad hjälp och förstå tillståndet. Att få en större förståelse för dina önskemål, behov och egenheter kommer att gå långt för att uppnå harmoni i ditt förhållande. När allt kommer omkring, om du inte kan identifiera dina behov, hur kan du kommunicera dina behov till din partner?andlig betydelse av lejon

Ny relation ångestkan vara särskilt problematiskt om du upplever en störning på grund av ångest. Gå långsamt för att mildra symtomen. Arbeta för att driva en relation med någon ny, och efter att ha nått ut, ta dig tid. Du behöver inte hoppa in i något seriöst och du kan känna dig mer bekväm och säker om du har gott om tid att utvärdera dina känslor och erfarenheter med en ny partner.

Slutligen, se till att du kommunicerar dina önskemål och behov med din partner. Ångest kan göra effektiv kommunikation svår, men att komma in i en relation med öppen kommunikation och ärlighet angående dina unika behov när det gäller din störning och dess begränsningar kommer att ge en mycket smidigare segling för både din partner och dig själv.Att hantera förhållande ångest: Partner utan ångest

Att hantera relationer ångest i din partner kan vara frustrerande. Ni två kommer inte att uppleva världen på samma sätt, och begränsningarna för din partner till följd av deras störning kan göra det svårt att träffa, kommunicera och intimt.Att vara i ett förhållande med någon som har depression och ångestkräver konstant, konsekvent kommunikation med ett öppet sinne och en uppsjö av empati. Personer med ångest väljer inte att uppleva symtomen på sin störning och kan inte lätt ta bort sig själva från de rädslor och oroliga känslor de upplever. Att erbjuda vänlighet och förståelse inför en panikattack, irrationell rädsla eller utbrott av ångest kommer att gå långt för att skapa intimitet och förtroende i ditt förhållande.Källa: rawpixel.com

En del av att kommunicera effektivt med din oroliga partner innebär att kommunicera dina egna behov. Om din partner till exempel har social ångest kan du behöva kommunicera ditt behov av utflykter med dina vänner utan din partner. Om din partner upplever panikattacker i nya situationer kan du behöva uppleva nya saker på egen hand eller med en vän istället för din partner och sedan vidarebefordra upplevelsen till din partner. För vissa är detta kanske inte perfekt, men för andra kan det skapa en stark balans mellan dina romantiska och vänliga relationer.

Ångest i relationer

Ångest i sig är extremt utmanande och kan få människor att känna sig alienerade av sina kamrater. Detta kan öka i ett romantiskt förhållande om det inte finns tydlig, öppen kommunikation och en vilja att arbeta med varandra. Att arbeta med varandra för att skapa ett ömsesidigt uppfyllande förhållande kan emellertid göra en relation med en ångestdrabbande i otrolig relation; människor med ångest har ofta rika inre liv och att dela detta inre liv kan vara givande.

När du träffar någon med ångest, se till att ni båda skapar gränser, kommunicerar behov och diskuterar förväntningar. Gränser kan innefatta att spara några ångest för en terapisession eller att hålla en viss frustration över ångest för en förtroendes säkerhet. Behov kan innefatta att kunna diskutera förhållandet långt, eftersom många individer med ångest upplever rädsla för att lämnas kvar, luras eller på annat sätt förödmjukas.

Behov för den oroliga personens partner kan innefatta att ha utrymme från panikattacker eller överhäftat beteende. En grundlig diskussion om förväntningarna är i ordning. Om en person förväntar sig att den andra ska vara hela sitt universum, är detta ett recept på förbittring och ilska. Att diskutera dina förväntningar på förhållandet, varandra och den roll som ångest kommer att spela i utvecklingen av ditt partnerskap kan lindra en del av stress och tryck att ha en relation med en person med en ångeststörning.

Går vidare

Ångest kan orsaka kaos på relationer, både romantiska och vänliga. Med tålamod och uthållighet kan emellertid ett förhållande med en ångestlidare vara lika givande och rörligt som ett förhållande med någon som inte lider av en liknande sjukdom. Som med alla förhållanden är det viktigt att ta fram tid och ansträngning för att få kontakt med en orolig partner. För att lindra en del av trycket och oron när det gäller ditt förhållande, avsätt tid att delta i en aktivitet som ger dig glädje, utan att skuggan av ångest tränger över en eller er båda.

727 nummer

Källa: Pixabay.com

Terapi kan också visa sig vara mycket användbart för ett par med ångest. Oavsett om den oroliga personen, den oroliga personens partner eller båda partner deltar i terapi, kan det hjälpa alla att utveckla mer effektiva, hälsosamma stressresponser och kan förbättra alla luckor i kommunikationen som kan skada ditt förhållande. Parterapi, i synnerhet, kan hjälpa dig och din partner att förstå varandra och kan ge inblick i dina unika behov, behov och förhoppningar. Medan terapi kan ha en negativ konnotation - särskilt parets terapi-terapi kan ge män och kvinnor ett sätt att bättre förstå varandra och kan erbjuda ett bättre, mer effektivt sätt att kommunicera med varandra.