Ta Reda På Ditt Antal Ängel

Vad är den sanna innebörden av värdighet?Källa: Pixabay.comVärdighet är ett ord vi ofta hör om. Vi lär oss när vi är unga att det är något vi borde ha. Det är ett av dessa abstrakta ord som vi sällan får den verkliga definitionen av än; vi behöver det för att få ett tillfredsställande liv.Trots att värdighet är en del av vår självbild gör vi ofta saker i våra liv som tar bort den. En del av detta är att vi inte vet den verkliga innebörden av värdighet, och en del är att vi inte förstår hur komplex den är. Här är några saker du behöver veta om värdighet och varifrån den kommer.

Vad säger ordboken om värdighet?Merriam-Websters ordbok har tre definitioner för ordet värdighet.Värdighet:

 1. Formell reserv eller allvar, sätt, utseende eller språk.
 2. Kvaliteten eller tillståndet att vara värdig, hedrad eller uppskattad.
 3. En hög rang, kontor eller position

Definition nummer ett återspeglar hur vi tycker att värdighet ser ut. Vi förenar idén om värdighet som motsatsen till begrepp som omoraliskt eller oanständigt. Detta innebär att värdighet i denna mening har en hälsosam upplevelse, en blygsam uppvisning och är vältalig. Denna definition beskriver värdighet som mycket målmedveten, avsiktlig och utbildad. Det innebär att värdighet kan uppnås genom att bara agera eller presentera sig på ett visst sätt.Definition nummer två beskriver begreppet värdighet inåt. Den består av subjektiva idéer som värde, ära och självkänsla. Det är en definition som är lite mer flytande än den tidigare och som nästan exakt beskriver den sanna innebörden.

Definition nummer tre är begränsad till samhället. Det är inte fokuserat på att beskriva begreppet värdighet som härstammar från oss själva. Det hänvisar helt enkelt till social status.Källa: pexels.com

Varför är ordboksdefinitioner av 'värdighet' fel?Problemet med den första definitionen av värdighet är att den förlitar sig på den yttre uppfattningen om vår personlighet, utseende och kommunikationsförmåga. Det ignorerar idén att värdighet måste komma inifrån. Det ger en falsk uppfattning om att värdighet är något som vi kan 'slå på' när som helst. Det tvingar oss också att se vår värdighet som en produkt av vad andra människor berömmer om oss, när värdigheten i verkligheten är betydligt djupare än så.Definition nummer två, medan vi rör på nyckelorden som ligger nära den sanna definitionen, ignorerar det faktum att begrepp som värde, ära och självkänsla utvecklas inuti oss. Värdighet kan inte ges av någon annan, och när vi ser till andra för att skapa den inom oss, slår den ofta tillbaka.Även om definition nummer tre är en helt acceptabel definition av ordet enligt samhällets standarder, hjälper det oss inte att avslöja den sanna innebörden av värdighet som ligger inom oss. Att ha sann värdighet bör aldrig vila enbart på ens rang eller ställning i samhället.

Vad är den sanna innebörden av värdighet?

I verkligheten är begreppet värdighet mycket mer än hur vi ser ut, eller hur andra ser oss. Det är en invecklad bana av positivitet som utvecklas inuti oss själva. Det är något som vi måste vara uppmärksamma på varje dag.Värdighet kräver:

 • Egenvärde
 • Självkänsla
 • Själv kärlek
 • Självuppskattning
 • Egenvård
 • Självförtroende

Lägg märke till hur alla dessa värdighetselement börjar med ordet 'jag'. Detta beror på att värdighet bara kan komma inifrån. Oavsett hur mycket uppskattning eller kärlek någon annan ger oss, kommer det aldrig att vara en solid grund för vår värdighet. Endast genom att förstå vart och ett av dessa begrepp kan vi hoppas kunna förstå en verklig förståelse av värdigheten.

Hur kan vi utveckla vår känsla av värdighet?

Det tar tid och tålamod att upptäcka den sanna innebörden av värdighet och bygga en sund känsla av värdighet inom oss själva. Det är ofta en komplex process, men det kan göras. För att lyckas är det viktigt att ta tid att arbeta med värdighetens element en efter en.

Egenvärde: Självvärde är ett mått på hur mycket vi värdesätter oss själva. Det kräver förståelse för vad som gör oss speciella och varför vi spelar roll. Självvärde är ofta något människor försöker få igenom andra. Vi försöker förstå vårt värde när det gäller vår karriär, hur mycket pengar vi har om vi är romantiskt engagerade i andra eller genom någon social status.

Vi kan upptäcka vårt självvärde genom att aktivt söka efter vad som får oss att betyda när alla yttre influenser försvinner. Ett sätt att göra detta är att eliminera beteenden, tankemönster eller människor som inte får dig att känna dig som ditt bästa jag. Försök att få alla aspekter av ditt liv att anpassas till dina värderingar och uppskatta vem du är i din kärna.

Självkänsla: Självkänsla är mycket nära relaterat till självkänsla. Det härrör från de attityder, känslor och åsikter vi har om oss själva. Det är ofta den interna rösten som säger att du inte är tillräckligt bra. När vi har lågt självkänsla påverkas också vår känslobaserade självkänsla.

Självkänslan kan förbättras när vi tystar vår inre kritiker och hittar skäl att utmana dess logik. Om din inre kritiker skriker: 'Du gör aldrig någonting rätt!' Du kan sitta ner och skriva en lista över alla saker som bevisar att tänkte fel. Även om listan är lika enkel som 'Jag kommer att arbeta i tid varje dag', är det okej. Till och med en utmaning räcker för att börja omskapa hur du känner för dig själv.

Själv kärlek: Självkärlek är begreppet att älska dig själv lika mycket som du älskar någon annan. När vi har någon i våra liv som skadar eller har skadats, går vi ofta ur vårt sätt att trösta dem och ta hand om dem. Men när det är vi som skadar eller skadas av någon annan, ignorerar vi till stor del den effekt det har på oss.

Att öka vår egenkärlek kräver att vi ibland sätter oss själva först. Vi måste prioritera vårt välbefinnande fysiskt, emotionellt och mentalt. Ofta förlåter det första steget till självkärlek oss själva från tidigare misstag. Vi måste också lära oss att stänga av känslan av att vi inte är tillräckligt bra för att bli älskade, eller att vi inte förtjänar att bli älskade av oss själva.

Källa: pexels.com

Självuppskattning: När någon går ur deras sätt att vara snäll mot oss, visar vi dem uppskattning på många sätt. Ibland kräver situationen ett enkelt 'tack'. Andra gånger kan vi köpa dem en gåva eller tillbringa kvalitetstid med dem som ett tecken på vår tacksamhet.

Uppskattning är inte bara för andra; vi kan också visa uppskattning. Varje gång vi gör något som är framgångsrikt eller driver oss framåt, eller när vi helt enkelt gör något som får oss att må bra, är det viktigt att ta några ögonblick för att tacka oss själva för att vi tar tillfället i akt att göra det.

Om du kämpar med att göra detta i ditt sinne, sätt dig ner och skriv en tack till dig själv precis som du skulle göra med en vän eller familjemedlem. För att börja, fokusera på saker du gjorde bra, gånger du visade dig kärlek och hur du har övervunnit utmaningar i ditt liv.

Egenvård: Självvård går hand i hand med självkärlek, men det är handlingssteget bakom självkärlek. Kärlek är något vi kan känna, men vård kräver att vi gör något. Vi kan visa egenvård fysiskt genom att få tillräckligt med sömn, äta gott och träna.

Känslomässig och mental egenvård kan uppnås genom att öva vänlighet med oss ​​själva, göra meditation eller helt enkelt ta tid att reflektera över de stora sakerna i vårt liv. Det finns otaliga sätt att öva egenvård varje dag.

Självförtroende: Självförtroende är tanken att vi kan uppnå vad vi än tänker. Det är inte baserat på tron ​​att vi kommer att lyckas med allt vi gör, utan att förstå att även om vi inte lyckas kommer vi att vara okej. Det kräver positivitet, motivation och en inre önskan att alltid gå framåt.

Källa: pexels.com

Självförtroende uppnås genom att utveckla en 'kan göra' -attityd. Det kräver förståelse för att misslyckanden bara är en del av en större resa och att motgångar inte nödvändigtvis kräver att vi ger upp helt. Självförtroende är en balans mellan perfektionism och att känna att det inte finns någon kontroll över vad som kommer din väg.

Hur vet du när du har värdighet?

Värdighet är något som inte dyker upp över natten. Det är en pågående process. När du kan studsa tillbaka och hålla huvudet högt med förtroende mot allt som händer. Det är att älska och uppskatta dig själv lika mycket som du älskar och uppskatta den person som är din käraste. Det är förmågan att utmana de negativa rösterna som kommer inifrån oss och utanför oss.

Värdighet är något som måste tas om hand. Det måste ständigt fyllas på med ny motivation. Det är ett faktum i livet att vi vissa dagar känner att vi inte är tillräckligt bra eller att vi inte spelar någon roll, men det är dessa dagar som kräver att du tittar inåt på elementen av värdighet och strävar efter att arbeta hårdare mot dem.

Den verkliga sanna betydelsen av värdighet

Den sanna innebörden av värdighet är att den ser annorlunda ut för var och en av oss. Ordspråksboken 31:25 förstår detta fullständigt: 'Hon är klädd i värdighet och styrka; hon kan skratta åt de kommande dagarna. ' Oavsett vad din religiösa tro är, innehåller detta uttalande mycket sanning.

Källa: rawpixel.com

När du kan hölja dig själv i värdighet som du skapat på egen hand, kommer det som händer i framtiden inte att skaka dig. Sann värdighet är en stark grund som du kan stå på varje dag i livet. Verklig värdighet kan inte tas från dig oavsett vad som händer.

Ibland behöver vi hjälp när vi bygger vår känsla av värdighet. Om så är fallet för dig, prata med en professionell på BetterHelp idag. Våra experter tar dig på rätt spår för att uppnå dina mål och skapar en bättre morgondag!

FAQ

Vad är den verkliga innebörden av värdighet?

Den verkliga innebörden av värdighet är självrespekt, självvärde och självkärlek som du utvecklar baserat på vem du är, vad du har gjort och de värden du har.

Om du bläddrar i ordboken hittar du flera definitioner för värdighet, liksom andra relaterade ord. Definitionen för dagens ord börjar med etymologin, även kallad ordet ursprung. Ordet värdighet kom från det latinska ordet 'dignitas' som betyder värdighet, merit eller rang. Senare kom det till Old Anglo French som 'värdigt'. Slutligen antogs ordet värdighet till mellanengelska som 'värdighet'.

Nu ger Cambridge English Dictionary flera definitioner av 'värdighet'. Den första hänvisar till beteende som är lugnt, seriöst och kontrollerat. Det andra är människans betydelse och värde som får dem att respektera sig själva och andra respektera dem. En annan är kvaliteten på att vara värdig som någon kan ha.

Ord relaterade till ordet värdighet inkluderar synonymer för värdighet, såsom storhet, balans, självrespekt, dygd, status och nåd. En relaterad fras är 'under ens värdighet.' Denna fras betyder att något som inte är lämpligt för någon i din status. Till exempel, om du var VD för en organisation, kan du känna att att bära betongpåsar var under din värdighet och bör göras av en anställd av lägre rang. Konceptet är dock inte absolut - det beror på hur du tänker och känner för det såväl som situationen. I det här exemplet kan VD få värdighet av att de gör vad som behövs när det behövs.

Om du använder en ordsökare eller tittar igenom en förkortad ordbok kan du hitta ännu fler definitioner och relaterade ord och fraser. Men den verkliga betydelsen av värdighet går utöver ordspel eller dagens ord. I sin viktigaste betydelse är värdighet något du utvecklar hos dig själv.

Vad är ett exempel på värdighet?

Sjuksköterskor övar på att tillhandahålla vård på rätt sätt för att bevara sina patienters värdighet. Till exempel kan en sjuksköterska vidta extra försiktighetsåtgärder för att säkerställa att en patient som lider av inkontinens får lämplig integritet, praktisk hjälp och personlig hygien så att patienten kan fortsätta att känna självrespekt och självkänsla trots detta medicinska problem.

Hur visar vi värdighet?

Att visa värdighet för dig själv innebär att kommunicera självhäftande för att se till att dina behov tillgodoses utan att luta dig till aggression eller passiv aggression. För att visa värdighet för någon annan, var vänlig mot dem och behandla dem som de vill bli behandlade.

Vilka är de fyra typerna av värdighet?

Det finns fyra begrepp relaterade till värdighet som visar sig som fyra typer av värdighet. Dessa typer är:

 1. Förtjänstens värdighet
 2. Värdigheten av moralisk ställning
 3. Identitetens värdighet
 4. Mänsklig värdighet

Förtjänstens värdighet är värdighet relaterad till din status. Status kan vara en position i samhället, en utmärkelse, en prestation eller en titel, för att nämna några. Några av dessa statuser förtjänas medan andra kan ärvas, till exempel monarktiteln. Denna sociala rang skulle göra dig en värdighet. Den värdighet som kommer från din position i samhället kan tas bort eller förloras, men du kan fortfarande känna värdighet att du en gång innehaft positionen. Detta är särskilt viktigt för äldre personer som har gått i pension och förlorat sin tidigare status.

Värdigheten av moralisk ställning baseras på dina moraliska gärningar. Om du ser dig själv som en bra person har du personlig moralisk värdighet. Andra kanske också ser din dygd och respekterar dig för den. Men om du gör saker som är omoraliska, särskilt om du tycker att de är omoraliska själv, kan du förlora en del av denna typ av värdighet.

Identitetens värdighet är en annan definition av värdighet. Det hänvisar till hur du uppfattar ditt sinne och din kropp, och din självbild spelar en roll i det. Om du ser dig själv som frisk, mentalt fit och både fysisk och mentalt kompetent har du identitetens värdighet.

Menschenwurde hänvisar till varje människas värdighet. Om du lever har du Menschenwurder. Du kan inte förlora det om du inte längre finns.

Varför är värdighet så viktig?

Om värdighet inte är årets ord borde det vara det. I själva verket borde det vara dagens ord varje dag. Det beror på att värdighet är en så viktig del av livet. Utan värdighet är det svårt att vara modig och säker på att uppnå dina mål, vare sig det är på jobbet, i skolan, i ditt samhälle och i dina relationer. Och utan värdighet skulle vi känna skam över vem vi är.

Vad är skillnaden mellan värdighet och respekt?

Värdighet är kvaliteten att vara hedrad eller hedra någon. Respekt är en kvalitet hos den person som höjer någon annan. Om du visar någon respekt kan du öka deras känsla av värdighet.

Vad är ett annat ord för värdighet?

Ett annat ord på dagen är 'ära', en synonym för ordet värdighet. Ärlighet är hög respekt eller uppskattning, att göra det som är moraliskt rätt, betrakta någon annan med respekt eller att uppfylla en skyldighet.

Vad är en kvinnas värdighet?

En kvinnas värdighet minskar ofta i dagens samhälle. Värdighet för en kvinna kräver att hon kan leva utan rädsla, utan att tvingas, och borta från våld och diskriminering. Genom att upprätthålla kvinnors ära och värdighet skapar vi en bättre värld.

Hur ser mänsklig värdighet ut?

Mänsklig värdighet är det inneboende värdet hos en människa som säger att de är värda respekt oavsett ålder, status, förmåga, kön, ras och religiösa övertygelser. När vi behandlar andra med värdighet gör vi deras liv bättre och samtidigt växer vi som individer. När vi håller oss med värdighet kan vi känna oss värda och kunna vara en del av samhället.

Vad är skillnaden mellan värdighet och självrespekt?

Självrespekt är en del av värdigheten. Värdighet inkluderar också självkänsla, självkänsla, självkärlek, självuppskattning, självomsorg och självförtroende.

Vad är din värdighet?

Din värdighet är både en källa och ett resultat av din inre styrka och positiva känslor om dig själv.

Vad är värdighetsexempel?

Här är flera värdighetsexempel:

 • Du lyssnar på andra noggrant och empatiskt.
 • Du ber om andras åsikter och delar dina på hälsosamma sätt.
 • Du står upp för dig själv utan att kränka andras rättigheter.
 • Du känner dig säker på att fatta dina egna beslut och skapa utrymme för andra att göra sina.
 • Du pratar med att andra vuxna är uppmärksamma på deras ålder och förväntar dig att bli behandlade som en vuxen av dem.
 • Du visar respekt och uppskattning för såväl andra som dig själv.

Hur skyddar du någons värdighet?

katt andlig betydelse

Att skydda någon annans värdighet är en viktig del av att ta hand om dem. Detta är viktigt för alla du bryr dig om, oavsett om de är barn, har funktionshinder, är sjuka eller för någon som kommer in i ditt liv. För att skydda deras värdighet, prata med dem med vänlighet. Hjälp dem att få all hjälp de behöver utan att driva dem att göra något de tycker är fel eller förödmjukande. Uppfylla deras önskemål och deras integritet. Visa empati utan att anta att du vet exakt hur de känner. Sedan, om någon annan hotar att skada, bedöma eller skämma bort dem, stå upp för dem på vilket sätt som helst som är bekvämt för dem.

Vad betyder personlig värdighet?

Personlig värdighet är dina inre känslor och attityder av självkärlek, egenomsorg, självkänsla och självuppskattning. Det är hur du tänker och känner för dig själv. Det är också ditt beteende som förstärker din självkänsla och självförtroende. Att vara snäll mot dig själv hjälper dig att ha mer värdighet.

Dela Med Dina Vänner: