Hur och när slutar barndomen?

När slutar barndomen? Få mer inblick i det genom att lära sig dess historia, stadier och andra aspekter som stoppar barnets psykosociala utveckling.

Vilka är stadierna i barndomen?

Det finns totalt sex stadier av barndomen. Inse vilka fysiska och beteendeförändringar de går igenom för att veta vad de kan förvänta sig av dem vid en viss ålder.